iso 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

 

ISO 9001:2015 FAYDALARI ?

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması

Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması

Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme

Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi

 

KİMLER UYGULAYABİLİR

ISO 9001 kendisini iyileştirmek isteyen büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmasından en fazla faydayı tüm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.

ISO 9001 aynı zamanda OHSAS 18001, ISO 14001 gibi diğer yönetim standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar Entegre Yönetim Sistemi olarak kurumlarca rahatlıkla uygulanabilmektedir. Birçok prensibi birbiri ile uyumlu olan bu sistemleri entegre olarak uygulamak kurumlarda etkili sonuçların oluşmasını temin etmektedir.

40377a243c1300ebac15e58916dbaeee.jpg

         

JoomShaper Şirketler