Yönetim Sistemi Standartlarına İklim Değişikliği Hususlarının Eklenmesine İlişkin IAF/ISO Ortak Tebliği


Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda çeşitli ISO standartlarının spesifikasyonları yayınlanmıştır.
ISO 9001:2015/Amd 1:2024
ISO 14001/Amd 1:2024
ISO 45001 Amd 1:2024
ISO 22000 Amd 1:2024
ISO 50001 Amd 1:2024
ISO IEC 27001 Amd 1:2024 Yeni değişiklik ile eklenen maddeler;


4.1 Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.
4.2 NOT: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir.

 

Değişikliklerin amacı; diğer tüm konuların yanı sıra İklim değişikliği konularının da kuruluş tarafından yönetim sisteminin etkinliği bağlamında değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Madde 4.1 ve 4.2’ye ilişkin gereklilikler genel amacı değiştirilmeden kalmıştır. Her iki madde halihazırda kuruluşların yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış hususları dikkate alması ihtiyacını içermektedir. Yeni eklenen metin ifadeleri; İklim değişikliğinin yönetim sistemi içerisinde dikkate alınmasını ve kuruluşların bunu hemen dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğu vurgulanmaktadır.

 

Bu Kapsamda Sertifikalı Kuruluşlarımızın Yapması Gerekenler;
*İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri
standartları kapsamında risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir.
*Birden fazla yönetim sistemi işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin, her yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmektedir.
*Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden
bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği belirtilmektedir (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel
uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) diğerleri ise belirli endüstrilere ve kuruluşun
özelliklerine (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) yönelik yönetim sistemi standartlarının
gerekliliklerine özel olarak (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri)
endekslenecektir.

 

3.Taraf Denetimlerine ve Belgelendirme Sürecine Etkisi ;

 

GF Sistem tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yayınlanan son metne uygun olarak,
kuruluş ve bağlamına ilişkin İklim Değişikliğini etkileyen konular sorgulanacaktır. İklim Değişikliği de dahil olmak üzere ilgili olduğu belirlenen tüm iç ve dış konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda, uygun bir bulgunun ortaya konulması sağlanacaktır.

 

Yönetim sistemi standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir ancak aşağıdakiler dikkate alındığında revize edilmiş bir sertifikanın yayınlanmasına gerek yoktur:

– Her bir Yönetim Sistemi standardının yayın yılı değişmeyecektir.
– Sertifikalı Yönetim Sistemi’nin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.
– Sertifikalı Yönetim Sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.
– Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, Yönetim
sistemi kapsamında hâlihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması
durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.

Joint ISO-IAF Communique re Climate Change Amds to ISO MSS Feb 2024 Final


© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial