Kalite Politikamız

GF Sistem olarak kalite politikamız;

16.11.2015

 • Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanmak, doğayı ve doğal kaynakları korumak,
 • İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
 • Her zaman ve her koşulda bağımsız ve tarafsız olmak,
 • Tüm müşterilerine eşit seviyede davranmak,
 • Dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden vazgeçmemek,
 • Etik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuatlara, standartlara ve şartlara; akreditasyon kurumu kurallarına ve GF Sistem ilkelerine uymak,
 • Geliştirdiği yeni projeler ile bilgisini üreterek ve paylaşarak sürekli gelişim sağlamak,
 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Nitelikli, tecrübeli ve profesyonel personel ile çalışmak ve bu personelin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Gıda güvenliği, risklerin önlenmesi, bertaraf edilmesi konularında firmada ve sektördeki bilinci geliştirmek.
 • Çevreyi koruma, çevre bilincini geliştirme, kirliliğin önlenmesi, İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda kaza ve yaralanmayı azaltma ve önlenmesi amacı ile hizmetlerini sunmak ve firmaların ve kamunun bilinçlenmesini sağlamaktır.
Genel Müdür    
© 2023 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial