Kalite Politikamız

GF Sistem olarak kalite politikamız;

 

 • Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanmak, doğayı ve doğal kaynakları korumak,
 • İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
 • Her zaman ve her koşulda bağımsız ve tarafsız olmak,
 • Tüm müşterilerine eşit seviyede davranmak,
 • Dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden vazgeçmemek,
 • Etik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul edilmiş mevzuatlara, standartlara ve şartlara; akreditasyon kurumu kurallarına ve GF Sistem ilkelerine uymak,
 • Geliştirdiği yeni projeler ile bilgisini üreterek ve paylaşarak sürekli gelişim sağlamak,
 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan sistemlerin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Nitelikli, tecrübeli ve profesyonel personel ile çalışmak ve bu personelin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Gıda güvenliği, risklerin önlenmesi, bertaraf edilmesi konularında firmada ve sektördeki bilinci geliştirmek.
 • Çevreyi koruma, çevre bilincini geliştirme, kirliliğin önlenmesi, İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda kaza ve yaralanmayı azaltma ve önlenmesi amacı ile hizmetlerini sunmak ve firmaların ve kamunun bilinçlenmesini sağlamaktır.
Genel Müdür 

İlk yayın: 16.11.2015 Rev.Tarihi: ----- Rev.No: 00  
© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial