ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), her işletmenin risk yönetimi stratejisinin temel yapı taşlarından biridir. İSGYS uygulayan işletmeler:

  • Çalışanlarını ve yönettikleri diğer kişileri korur

  • Yasal gereklilikleri yerine getirir

  • Sürekli gelişim faaliyetlerini kolaylaştırır

ISO 45001, yeni uluslararası İSGYS standardıdır. OHSAS 18001 standardına benzerlik gösteren ISO 45001, yeni ve güncellenmiş tüm ISO yönetim sistemi standartlarını ve Ek SL'yi bütünüyle kapsar.

ISO 45001, Mart 2018’de yayımlanmıştır.

OHSAS 18001 standardından farklılıkları aşağıda görebilirsiniz.

ISO 45001 : TEMEL ALANLAR VE KURUMSAL YAPI

ISO 45001, işletmelerin kurumsal yapısına ağırlık vermektedir. Bu standart, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurmasını gerektiriyor. Bu bağlamda, uygulanan İSGYS’nin hangi tarafları ilgilendirdiğini ve bu tarafların yükümlülüklerin neler olduğunu belirlemek işletmenin sorumluluğudur.

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlara karşı nasıl yönetilmesi gerektiğine de ışık tutan ISO 45001, işletmenin olumlu veya olumsuz tesir edebilecek önemli etkenleri tam olarak kavramasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu önemli etkenler, işletmenin hedeflerine ulaşabilme kabiliyetini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu etkenlere, İSG politikasının gerektirdiği koşulları sağlama yönünde İSGYS için belirlenmiş hedefler de dahildir.

BELGELENDİRİLMİŞ BİLGİ

OHSAS 18001 standardında kullanılan “belgeler ve kayıtlar” terimi yerine bu standartta “belgelendirilmiş bilgi” terimi kullanılmıştır. Akıllı telefon veya tablet gibi ortamlarda kayıtlı olup kurumsal dokümantasyon sisteminde tutulmayan bilgilerden edinilen kanıtlar artık kabul edilmektedir.

OHSAS 18001 STANDARDINDAN ISO 45001’E GEÇİŞ

Eğer işletmeniz şu anda OHSAS 18001 belgesine sahipse, yeni ISO 45001 standardının yürürlüğe geçme tarihinden (Mart 2018) itibaren üç yıl içerisinde bu standarda geçmeniz gerekmektedir.

© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial