ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22301: 2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri Şartlar Standardı Nedir

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı (İSYS) etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı şunlara vurgu yapmaktadır:

Kuruluşun gereklilikleri ve iş sürekliliği yönetimi politikası ve hedeflerini oluşturmasını anlamaya
yıkıcı olayları yönetme kapasitesinin genelinin yönetmek için uygulama ve operasyon kontroller ve ölçüm
İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin performans ve etkinliğinin ölçülmesi e gözden geçirilmesi
Hedefleri ölçme temelinde sürekli iyileştirme
ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı diğer yönetim sistemleri gibi şunları içermektedir.

 • Politika
 • Sorumlulukları tanımlanmış kişiler
 • Yönetim süreçleri ile alakalı
 1. Politika
 2. Planlama
 3. Uygulama ve operasyon
 4. Performans değerlendirme
 5. Yönetim gözden geçirme
 6. İyileştirme
 • Denetlenebilir kanıtlar sağlayan dokümantasyon
 • Kuruluşla ilgili herhangi iş sürekliliği yönetim süreci

ISO 22301 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemine daha esnek topluluklara katkı sağlayabilir. Geniş toplum ve kuruluşun çevreye etkileri diğer kuruluşlar ile ilgili iyileşme sürecine dâhil edilmelidir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı

ISO 22301 İş sürekliliği yönetimi standardı, plan, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve sürekli gelişimi belirtir ve oluşma ihtimalini azaltmak, hazırlanmak için, cevap ve yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirler.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardında belirtilen şartları tipi, boyutu ve örgüt yapısı ne olursa olsun, tüm organizasyonlarda uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu gerekliliklerin uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının İçeriği

1. Kapsam

2. Referanslar

3. Terimler ve tarifler

4. Kuruluşun içeriği

4.1.Kuruluş ve içeriğini anlamak

4.2.İlgili tarafların beklentileri ve gereksinimlerini anlamak

4.3.İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamını belirlemek

4.4.İş sürekliliği yönetim sistemi

5. Liderlik

5.1.Liderlik ve taahhüt

5.2.Yönetim taahhüdü

5.3.Politika

5.4.Roller sorumluluklar ve yetkiler

6. Planlama

6.1.Risk ve fırsatların tanımlanması eylemleri

6.2.İş sürekliliği hedefleri ve ulaşmak için planlar

7. Destek

7.1.Kaynaklar

7.2.Yeterlilik

7.3.Farkındalık

7.4.İletişim

7.5.Dokümante edilmiş bilgiler

8. Operasyon

8.1. Operasyonel planlama ve kontrol

8.2.İş etki analizi ve risk değerlendirme

8.3.İş sürekliliği stratejisi

8.4.İş sürekliliği süreçlerinin kurulması ve uygulanması

8.5. Uygulama ve test

9. Performans değerlendirme

9.1.İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2.İç denetim

9.3.Yönetim gözden geçirme

10.Geliştirme

10.1. Düzeltici ve önleyici faaliyetler

10.2. Sürekli iyileştirme

© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial