ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Günümüzde birçok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak için ticari kuruluşlara çeşitli zorunlu uygulamalar koymaktadırlar.

Bu gibi beklentiler karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemi, firmaları potansiyel bir rekabet ortamında ön plana çıkartacaktır.
Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve artan maliyetleri azaltmanın en etkin yolu enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Enerji tüketiminin azaltılması, aynı zamanda kuruluşların Sera Gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili ulusal yükümlülüklere uyumunu da kolaylaştıracaktır.

Bunları başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlayan Enerji Yönetim Sistemidir (EYS).
ISO 50001 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş ve en iyi uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun yıllar zarfında, 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların aksiyon planlarını oluşturmalarını sağlar, enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluşturulmasını; enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
Bununla beraber enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.
© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial