Tarafsızlık Politikası

GF Sistem, belgelendirme ve gözetim faaliyetlerini, bağımsız, tarafsız ve objektifliğini zedeleyecek ticari, mali, siyasi, psikolojik, idari veya diğer etkenlerden arınmış şekilde yerine getirir. GF Sistem, bu faaliyetleri yürüten her personelin, komitelerin ve üst düzey yetkililerin tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurları tespit ederek çıkar çatışması risk analizi yapmış ve gerekli tüm tedbirleri almıştır. Çıkar çatışması risk analizi, periyodik olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından gözden geçirilmektedir. 

GF Sistem tarafından verilen belgelendirme hizmetleri, talep eden tüm kuruluşlara açıktır. Başvuran ve belgelendirilmiş tüm kuruluşlara, her koşulda eşit ve tarafsız hizmet sunulur. İlgili bütün taraflara yönelik gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kuruluşlar için geçerlidir. Hizmetin hızlandırılması ya da yavaşlatılması gibi gizli ayrımcılık yapılmaz.
GF Sistem ve çalışanları yönetim sistemi danışmanlığı sunmaz veya sağlamaz. GF Sistem, hiçbir belgelendirme kuruluşunun yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerini belgelendirmez.

Faaliyetlerini, yönetim sistemi danışmanlığı yapan bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak önermez ve pazarlamaz. Yönetimde yer alanlar da dâhil olmak üzere GF Sistem personeli, aynı yönetim sistemi için son iki yıl içerisinde yönetim sistem danışmanlığı sağlamış ise söz konusu kuruluşun denetim veya belgelendirme prosesinde yer almaz.

GF Sistem, tarafsızlık için kabul edilmez bir tehdit oluştuğunda belgelendirme yapmaz. İç tetkikini yapmış olduğu bir yönetim sistemini, iç tetkiki takip eden iki yıl içerisinde belgelendirmez.

Web tasarım işini de yürüten GF Sistem Şirket Müdürü web tasarım, grafik tasarım hizmeti verdiği firmanın denetimine tasarım hizmeti sona erse dahi 2 yıl boyunca katılmaz. Ayrıca GF Sistem Şirket Müdürünün eş ve akrabaları da web tasarım, grafik tasarım hizmeti verilen firmanın denetimine tasarım hizmeti sona erse dahi 2 yıl boyunca katılmaz.

Müşteriye web tasarım hizmeti alması durumunda belgenin daha kolay alınabileceği vb imalarda bulunulmaz.

GF Sistem üst yönetimi, belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmaz.

Belgelendirme ile ilgili kararlar, denetimde görev alanlardan farklı kişiler tarafından alınır.

GF Sistem bünyesinde yer alan belgelendirme personeli, denetim görevlileri, komiteler ve uzmanlar tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.  

GF Sistem belgelendirilmiş kuruluş ile ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak akredite eden kuruluş tarafından talep edildiğinde bu kurum ile paylaşılabilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü tarafa bilgi vermek durumunda kalındığında, ilgili kuruluşa mutlaka haber verilir.

Yönetim sistemimiz, finans yönetimimiz, politikamız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Genel Müdür  

İlk Yayın: 16.11.2015 Rev:Tarihi: 14.12.2020 Rev:04

© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial