ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolu için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

 

ISO 9001:2015 FAYDALARI ?

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
 • Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
 • Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi

 

KİMLER UYGULAYABİLİR

ISO 9001 kendisini iyileştirmek isteyen büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmasından en fazla faydayı tüm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.
ISO 9001 aynı zamanda OHSAS 18001, ISO 14001 gibi diğer yönetim standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar Entegre Yönetim Sistemi olarak kurumlarca rahatlıkla uygulanabilmektedir. Birçok prensibi birbiri ile uyumlu olan bu sistemleri entegre olarak uygulamak kurumlarda etkili sonuçların oluşmasını temin etmektedir.
© 2024 Gf Sistem. All Rights Reserved. Powered by Gf Dijial